اطلاعات بنیادی و تابلوخوانی

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

87٪

اشتراک 3 ماهه اطلاعات بنیادی و تابلو خوانی با آپدیت روزانه

ناموجود
برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند به میزان سوددهی مورد نظر دست یابند لازم است از بعضی اصول و اطلاعات کافی در این زمینه برخوردار باشند تا از طریق آن بتوانند وضعیت سهام و بازار را به درستی ارزیابی نمایند تا نتیجه آن را در معاملاتشان به کار گیرند. در این بخش داده هایی که برای ارزیابی وضعیت بنیادی و تابلوخوانی سهام شرکت ها برای شما عزیزان کاربرد دارند، گرد آوری شده است.
50٪

اطلاعات عمومی و تابلوخوانی 31 مرداد 1400

ناموجود
سهامی را که برای یک صعود در حال آماده سازی هستند یا صعودشان را شروع کرده اند یا تحلیل گران بنیادی دارند وارد آن می شوند یا تحلیل گران تکنیکال و یا اینکه هیچ کدام از این دو مورد نیست و فقط عده ای به عنوان بازیگران پشت صحنه این سهم، می خواهند قیمت آن را بالا ببرند. این مورد سومی یکی از جدابیت های تابلوخوانی است که نه با تحلیل بنیادی و نه با تحلیل تکنیکال قابل شناسایی نیست اما در تابلوخوانی می توان حضور این نوع افراد را در پشت سهام تشخیص داد. این اطلاعات کمک زیادی برای تحلیل سهم به روش تابلوخوانی خواهد کرد.
50٪

اطلاعات بنیادی بازار بورس

ناموجود
برای اینکه سرمایه گذاران بتوانند به میزان سوددهی مورد نظر دست یابند لازم است از بعضی اصول و اطلاعات کافی در این زمینه برخوردار باشند تا از طریق آن بتوانند وضعیت سهام و بازار را به درستی ارزیابی نمایند تا نتیجه آن را در معاملاتشان به کار گیرند. در این بخش داده هایی که برای ارزیابی وضعیت بنیادی شرکت برای شما عزیزان کاربرد دارند گرد آوری شده است.

دسته‌بندی