کتاب

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

دوئل با روند

ناموجود
فهرست فصل ها :  1) شناسایی پیوت ها      2)  معرفی روندها    3)  الگوهای برگشتی     4) الگوهای ادامه دهنده            5) سطوح مقاومت و حمایت   6) کانالیزه کردن  7) استراتژی های معاملاتی ساده 8)سطوح حمایت و مقاومت مدرن   9) مفاهیم متفرقه در روند شناسی

از طمع تا وحشت

ناموجود
نکته ی جذاب این کتاب ،بررسی 10 تیپ شخصیتی مشکل آفرین در بورس است که هر یک از ما ، کم و بیش قدری از خصوصیات هر کدام از این تیپ ها را در خو داریم . شناخت این روحیات به طور حتم به ما کمک میکند سرمایه گذار بهتری باشیم ......

دسته‌بندی