چشم انداز

رسالت شرکت اقتصادی بازرگانی کارپیرا به‌‏صورت سرمایه گذاری و یا مشارکت  در بخش‌‏های مختلف صنعت و خدمات با محوریت حوزه‌‏های پتروشیمی، انرژی، بانکداری، و همچنین خدمات بازرگانی تعریف شده است.

متناسب با این مأموریت، شرکت اقتصادی بازرگانی کارپیرا چشم انداز خود را  تبیین نموده است.

لذا در تدوین برنامه‏‌های بلند مدت برای رشد و توسعه شرکت، سیاست‏‌های کلان به شرح زیر سرلوحه مدیران ارشد هستند:

  • ارتقای تعاملات سینرژیک میان شرکا
  • تعامل ارزش‌آفرین جهت ارتقای بهره‌وری سرمایه
  • ثروت‌آفرینی از طریق ورود به طرح‌های توسعه‌گری (Developer)
  • تجدید ساختار شرکت‌ها متناسب با نیازهای کسب و کار
  • طرح‌ریزی برنامه‌های توسعه‌ای همزمان با برنامه‌ریزی رفع مشکلات
  • ارتقای توان راهبری شرکت 

سند چشم انداز شرکت

طبق سند چشم انداز، اين شرکت می خواهد به عنوان يکی از شرکت های اقتصادی برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باشد و با جذب و مديريت سرمايه در صنايع و خدمات سودآوری که دارای مزيت رقابتی می باشند با اولويت خدمات توزیع، خدمات مالی، صنايع کانی غير فلزی، ساختمانی و نفتی، بازرگاني و ......، بالاترين ارزش را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

بيانيه ماموريت شرکت

با بکارگيری شيوه های ارزش آفرينی، موجب افزايش بهره وری و بازدهی دارايی در شرکت باشيم .

با سرمايه گذاری در توسعه و تکميل زنجيره های صنعت توزيع و مديريت برند، مزيت رقابتی خود را در بخش بازرگانی و توليدی تقويت کنيم .

در بازار سرمايه کشور با انجام سرمايه گذاری های سود آور بلند مدت با اولويت اعمال نفوذ غير کنترلی و مديريت ريسک پرتفوی رشد پايدار بازده سرمايه صاحبان سهام را به ارمغان آوريم .

با جذب و مديريت مطلوب سرمايه ها بهبود کارآفرينی و خلق ارزش را برای جامعه فراهم آوريم.

با ارتقای سطح انگيزه ها ضمن توسعه و تحول سرمايه های انسانی خود، سازمانی يادگيرنده و منعطف داشته باشيم تا با بکارگيری تمام استعداد و توان، بهترين ارزش آفرينی ها و نو آوری ها را ارائه دهيم.