تحلیل بورس تهران

تحلیل بنیادی گروه سیمان و اهک و گچ

/post-72

تو این ویدئو تحلیل بنیادی گروه سیمان و گچ و آهک رو براتون آماده کردم مقایسه بنیادی سهم ها از روی نسبت های مالی آنها انجام شده ،حتما ببینید و نظرتونو برام کامنت کنید .