تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال گروه شیمیایی ها

/post-67

در این ویدئو تحلیل تکنیکال گروه شیمایی هارو براتون آوردمو در ویدئوی بعدی تحلیل بعضی از سهام این گروه رو با روش ACDآماده کردیم .تحلیل سهم هایی مثل شیران ، شاراک ، شپدیس، کرمانشا ، نوری ، جم ،جم پیلن و....