تحلیل تکنیکال بیتکوین

تحلیل بیتکوین در تایم فریم 1 ساعته

/btc-001

در این تحلیل نگاهی داریم به وضعیت تکنیکال نمودار بیتکوینهمچنین نیم نگاهی به حجم معاملات و تاثیر آن در حرکت قیمت بیتکوین.