حجم

دانلود اندیکاتور نمایش حجم Rectangle Pro Volume Profile متاتریدر 4

/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85

شاخص نمایش پروفایل Rectangle Pro Volume ترکیبی از پروفایل حجمی و مستطیل حرفه ای است که می تواند در هر نمودار (هر بازه زمانی) ترسیم شود.