فارکس مخفف چیست

فارکس چیست و در مقایسه با بورس های بزرگ دنیا چه عملکردی دارد ؟

/babysteps-step1

در قدم اول قراره یاد بگیریم فارکس چیه و برای درک بهتر من بازار فارکس رو در مقایسه با بازاهای بورسی بزرگ دنیا مقایسه کردم.