نبض بورس

نرم افزار نبض بورس

/post-8

گاهی اوقات سیستم دم دست ما نیست و باید با گوشی اتفاقات بورس رو چک کنیم. توی این ویدیو من نرم افزار پرکاربرد نبض بورس رو بهتون اموزش دادم که کارتون رو خیلی راحت میکنه .