نواحی ignored level

دوره ی پرایس اکشن (قسمت ششم) | How to use Ignored level? | RTM | ICT

/price-action-06

از نواحی ایگنورد لول (ignored level ) دقیقا مثل نواحی مقاومتی و حمایتی در جهت روند و با گرفتن تاییدیه میشه استفاده کرد و البته که فراموش نکنید با رعایت مدیریت سرمایه