کدال خوانی

کدال خوانی قسمت اول

/post-85

سایت کدال : این سایت یکی از سایت های رسمی سازمان بورس میباشد که تمامی اطلاعات و اطلاعیه های ناشران در این سایت منتشر میشود . یعنی به زبان ساده تر هر شرکت بورسی ای که بخواهد خبری را منتشر کند باید اول در این سایت قرار دهد . اطلاعات و خبر هایی از جمله : صورت های مالی گزارش فعالیت های یک ماه و سه ماهه و.... اخبار افزایش سرمایه اخبار زمان برگزاری مجامع شرکت ها اخبار زمان پرداخت سود سهام شرکت ها اطلاعات کامل شرکت ها از جمله سایت شرکت ، مکان شرکت ، اعضای هیئت مدیره شرکت و....