دو شنبه 26 ژوئن :

 1. اولین خبر مهم این هفته اعلام شاخص IFO آلمان ساعت 11:30
  نشان دهنده ی فضای حاکم بر کسب و کار این کشور را نشان میدهد، این شاخص برای نشان دادن سلامت اقتصاد یک کشور است که به شرایط حاکم در بازار به سرعت جواب می دهد. کوچکترین تغیر در بازار، باعث تغییر در استخدام، سرمایه گذاری و هزینه کردن کسب و کار ها می شود. برای بدست آمدن این شاخص پرسشنامه ای بین 9000 کسب و کار پخش می شود و از آن ها در مورد شرایط حاکم در بازار و چشم انداز 6 ماه آینده می پرسد. این شاخص بسیار معتبر است چرا که سوالات دقیقی در آن پرسیده شده و بین تعداد زیادی از کسب و کارها پخش می شود. تاثیر این شاخص در نوسان بازار بسیار شدید است. منبع جمع آوری این شاخص 3 بار در سال های 2000، 2005 و 2011 عوض شد و نسخه کنونی در سال 2018 تکمیل شده است.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است.
 2. سخنرانی فرماندار بانک مرکزی سوئیس آقای JORDAN ساعت 12:20
  به عنوان رئیس بانک مرکزی نیوزلند که نرخ بهره کوتاه مدت را تعیین می کند و بیشترین تاثیر را در نوسان ارز دلار نیوزلند دارد معاملات بازار را به هیجان می اندازد.
  اگر لحن ایشان تهاجمی باشد برای نرخ ارز خوب است.
 3. سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا خانم LAGARDE ساعت 21:00
  به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا که نرخ بهره کوتاه مدت را مشخص می کند، بیش از هر شخص دیگری در اروپا روی تغییر و نوسان قیمت ارز تاثیر می گذارد.صحبت های ایشان وضعیت حال و آینده اقتصاد اروپا را مشخص می کند.
  خانم لگرد از سال 2019 تا سال 2027 رئیس بانک مرکزی اروپا خواهد بود.صحبت های ایشان می تواند نشانه هایی از تغییر نرخ بهره دهد و به همین خاطر بسیار مهم قلمداد می شود.

سه شنبه 27 ژوئن :

 1. شاخص قیمت مصرف کنندگان کانادا ساعت 16:00
  شاخص قیمت مصرف کنندگان میزان تورم را به درستی نشان می دهد. تورم در تغییر قیمت ارز بسیار موثر است به این خاطر که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، بانک ها نرخ بهره را بالا میبرند تا تورم را کنترل کنند.
  میانگین قیمت کالاها و خدمات بعضی از شرکت ها به صورت تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد و با نمونه های ماه قبل مقایسه می شود.
  مهمترین شاخص آماری کانادا برای نشان دادن تورم است و به عنوان مرجع برای اعلام نرخ تورم بانک مرکزی استفاده می شود. این شاخص به صورت ماهانه اعلام شده و از شاخص های فصلی تاثیر بیشتری در نوسان ارز می گذارد.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است
 2. شاخص اطمینان مصرف کننده آمریکا ساعت 17:30
  میزان اطمینان مالی افراد خانه دار، در خرید کردن آن ها تاثیر مستقیم میگذارد که خود شاخص جامعی برای سنجش تحرکات اقتصادی یک کشور است
  3000 پرسشنامه بین افراد خانه دار پخش می شود و از آن ها می خواهند که در مورد شرایط اقتصاد در آینده که شامل میزان ایجاد شغل، سلامت کسب و کارها و شرایط کلی اقتصادی نمره دهند.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است


چهار شنبه 28 ژوئن :

 1. شاخص قیمت مصرف کنندگان (سالیانه) استرالیا ساعت 05:00
  شاخص قیمت مصرف کنندگان میزان تورم را به درستی نشان می دهد. تورم در تغییر قیمت ارز بسیار موثر است به این خاطر که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، بانک ها نرخ بهره را بالا میبرند تا تورم را کنترل کنند.
  میانگین قیمت کالاها و خدمات بعضی از شرکت ها به صورت تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد و با نمونه های ماه قبل مقایسه می شود.
  این شاخص بسیار دیر تر از آمار تورم در دیگر کشورها اعلام می شود. اما شاخص بسیار خوبی برای نشان دادن تورم است و تاثیر زیادی در بازار ایجاد می کند.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است
 2. سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا خانم LAGARDE ساعت 17:00
  به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا که نرخ بهره کوتاه مدت را مشخص می کند، بیش از هر شخص دیگری در اروپا روی تغییر و نوسان قیمت ارز تاثیر می گذارد.صحبت های ایشان وضعیت حال و آینده اقتصاد اروپا را مشخص می کند.
  خانم لگرد از سال 2019 تا سال 2027 رئیس بانک مرکزی اروپا خواهد بود.صحبت های ایشان می تواند نشانه هایی از تغییر نرخ بهره دهد و به همین خاطر بسیار مهم قلمداد می شود.
 3. سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس آقای بیلی ساعت 17:00
  به عنوان رئیس بانک مرکزی انگلیس که نرخ بهره کوتاه مدت را مشخص میکند، بیش از هر شخص دیگری در انگلیس روی تغییر و نوسان قیمت ارز تاثیر می گذارد.صحبت های ایشان وضعیت حال و آینده اقتصاد آمریکا را مشخص می کند.
  آقای بیلی از سال 2020 تا 2028 رئیس بانک مرکز انگلیس خواهد بود. معامله گران سعی می کنند در طی سخنرانی ایشان نرخ بهره را حدس بزنند و به همین خاطر نوسان زیاد است.
 4. سخنرانی آقای پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا ساعت 17:00
  به عنوان رئیس بانک مرکزی آمریکا که نرخ بهره کوتاه مدت را مشخص می کند، بیش از هر شخص دیگری در آمریکا روی تغییر و نوسان قیمت ارز تاثیر می گذارد.صحبت های ایشان وضعیت حال و آینده اقتصاد آمریکا را مشخص می کند.
  پیرامون مسائل مربوط به فرمان محافظت از مردم در برابر کرونا پیش روی کمیته، در مورد نظام بانکی، مسکن و امور داخلی شهادت داده خواهد شد. این جلسه در واشنگتن دی سی برگزار می شود.
  در صورت تهاجمی بودن نرخ نسبت به انتظارات ارز قوی می شود.
 5. سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا خانم LAGARDE ساعت 18:30
  به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا که نرخ بهره کوتاه مدت را مشخص می کند، بیش از هر شخص دیگری در اروپا روی تغییر و نوسان قیمت ارز تاثیر می گذارد.صحبت های ایشان وضعیت حال و آینده اقتصاد اروپا را مشخص می کند.

پنج شنبه 29 ژوئن :

 1. جواب آزمون میزان استرس بانک ها درتمام طول روز
  این آزمون از 34 بانک در آمریکا گرفته شده است تا بدانند که آیا این بانک ها نیاز به سرمایه گذاری دارند یا خیر. آیا سود پرداختی این بانک ها کافی است یا خیر.آیا توان باز خرید سهام خود را دارند یا خیر
  این تست از بانک ها گرفته می شود تا دولت بتواند توانایی بازپرداخت وام توسط بانک ها را ارزیابی کند. تمام این بانک ها از صندوق ذخیره ارزی وام گرفته اند و احتمالا برای گسترش کارهای خود به وام بیشتری نیاز دارند.
  با توجه به استرس ورشکستگی بانکها و همچنین ورشکستگی های اخیر نتایج این آزمون میتواند نقش مهمی در سیاست پولی فدرال رزرو داشته باشد
 2. شاخص ابتدایی قیمت مصرف کنندگان CPI در آلمان
  شاخص قیمت مصرف کنندگان میزان تورم را به درستی نشان می دهد. تورم در تغییر قیمت ارز بسیار موثر است به این خاطر که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، بانک ها نرخ بهره را بالا میبرند تا تورم را کنترل کنند.
  میانگین قیمت کالاها و خدمات بعضی از شرکت ها به صورت تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد و با نمونه های ماه قبل مقایسه می شود
  این خبر در طول یک روز اتفاق می افتد و 6 استان کلیدی آلمان آمار خود را به تفکیک اعلام می کنند. 2 نسخه از این شاخص وجود دارد که به فاصله 15 روز اعلام می شود. ورژن ابتدایی زودتر اعلام می شود و تاثیر زیادی در نوسان ارز دارد.
 3. آمار نهایی تولید ناخالص داخلی GDP آمریکا ساعت 16:00
  گسترده ترین شاخص فعالیت ها اقتصادی یک کشور که سلامت اقتصاد را به تصویر می کشد.
  تغییر سالانه در ارزش تمام کالاها و خدماتی که اقتصاد با توجه به میزان تورم تولید می کند.
  این شاخص به صورت q/q اعلام می شود که به معنای 3 ماه یک بار است. در طول سال 4 بار اعلام می شود. مقدار پیشین در این شاخص با مقدار واقعی آن تفاوت دارد. دلیل آن هم این است که ما 3 نوع تولید ناخالص داخلی داریم. پیشرفته، مقدماتی و حرفه ای. شاخص پیشرفته زودتر از بقیه اعلام می شود بابیشترین نوسان در ارز
 4. ادعای بیکاری آمریکا ساعت 16:00
  یکی از شاخص هایی است که پس از وقوع هر اتفاق، تاثیر آن را نشان می دهد. تعداد افراد بیکار در هر جامعه نشان دهنده میزان سلامت یک جامعه است.دلیل آن هم ارتباط مستقیم میزان مصرف کالاها با شرایط میزان افراد مشغول به کار در جامعه است.نرخ بیکاری یکی از مهمترین عوامل تغییر سیاست های مالی یک کشور است.
  میزان افرادی که در هفته گذشته درخواست بیمه ی بیکاری داده اند.
  یکی از کهنه ترین شاخص های اقتصادی برای یک کشور است. بازار به نوسانات به سرعت واکنش نشان می دهد. تمرکز معامله گران روی این شاخص بسیار زیاد است به این خاطر که این شاخص با سرعت زیاد تغییرات در اقتصاد را آشکار می سازد. به خصوص زمانی که پروژه های اقتصادی کلید می خورد.
 5. آمار ماهیانه خانه های در حال فروش آمریکا ساعت 17:00
  یک شاخص پیشرو است که سلامت اقتصاد را نشان می دهد به این خاطر که خرید و فروش خانه تحرکات اقتصادی را نشان می دهد. برای مثال، بازسازی توسط صاحبخانه جدید انجام می شود. بانک خانه را تصاحب کرده و صاحبخانه جدید باید وام را پرداخت کند.
  تغییر در تعداد خانه هایی که فروخته شده اما اقساط آن در حال پرداخت است بغیر از خانه های نوساز
  این اطلاعات یک هفته بعد از فروش حال حاضر منتشر می شود. اما موثق تر است، چرا که قرارداد چند هفته پیش از فروش خانه امضا می شود.

جمعه 30 ژوئن :

 1. شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان در توکیو ژاپن ساعت 03:00
  شاخص قیمت مصرف کنندگان میزان تورم را به درستی نشان می دهد. تورم در تغییر قیمت ارز بسیار موثر است به این خاطر که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، بانک ها نرخ بهره را بالا میبرند تا تورم را کنترل کنند.
  تغییر در قیمت کالا و خدمات مصرفی شهروندان بغیر از غذا در توکیو
  میانگین قیمت کالاها و خدمات بعضی از شرکت ها به صورت تصادفی مورد بررسی قرار می گیرد و با نمونه های ماه قبل مقایسه می شود
  توکیو پر جمعیت ترین شهر ژاپن است و شاخص CPI خود را یک ماه زودتر از CPI ملی اعلام می کند و به همین خاطر اولین شاخص مهم برای نشان دادن تورم است.اثر این خبر ماه به ماه وابسته به شرایط متفاوت است
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است
 2. شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها چین ساعت 05:00
  یکی از مهمترین شاخص ها برای نشان دادن سلامت اقتصاد یک کشور است. تجارت ها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند. مدیران خرید این کارخانه ها، به سرعت، نگاه مدیران شرکت به آینده اقتصاد کشور را پیاده سازی می کنند.
  پرسشنامه ای بین 3000 مدیر خرید کارخانه های بزرگ توزیع می شود و از آن ها پرسیده می شود که نگاه شما نسبت به مدیریت نیروها، تولید، سفارش های جدید، قیمت ها، نحوه توزیع عرضه کنندگان و موجودی انبار چیست.
  بالای 50 نشان از گسترش یک صنعت و پایین تر از 50 نشان از تزلزل آن صنعت دارد. وقتی نرخ قبلی را می بینید همان نرخ لحظه ای است که اعلام شده است. به همین خاطر نرخ پیشینی که می بینید به هم ربط ندارد. همیشه 2 نسخه از این گزارش وجود دارد. یکی گزارش نهایی و یکی گزارش لحظه ای.
  اگر مقدار واقعی بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.
 3. بیانیه رسمی بانک مرکزی نیوزلند در طول روز
  الویت های بانک مرکزی را برای سال مالی آینده مشخص می کند
  در این گزارش راجع به اهداف و سیاست گذاری های بانک مرکزی نیوزلند در سه سال آینده، توضیح داده شده است
  اگر صحبت ها تهاجمی باشد برای نرخ ارز خوب است
 4. شاخص قیمت خرید برای مصرف کنندگان CPI&PCE آمریکا ساعت 16:00
  تغییر در قیمت کالا و خدمات مصرفی شهروندان بغیر از غذا و انرژی
  این شاخص با شاخص مصرف کنندگان فرق می کند چرا که فقط افراد را در نظر می گیرد نه شرکت ها. میانگین گرفته شده بر اساس تمام اجناس و تعداد فروش آن ها محاسبه می شود. این شائبه وجود دارد که بانک مرکزی با توجه به این نرخ، میزان رکود را در نظر می گیرد.اما باید بدانید که شاخص مصرف کنندگان 10 روز زودتر اعلام شد
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است
 5. شاخص تولید ناخالص داخلی GDP کانادا ساعت 16:00
  گسترده ترین شاخص فعالیت ها اقتصادی یک کشور که سلامت اقتصاد را به تصویر می کشد.
  تغییر در ارزش تمام کالاها و خدماتی که اقتصاد با توجه به میزان تورم تولید می کند
  اگر مقدار واقعی بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.