اخبار روزانه تعداد زیادی خبر اقتصادی از ارز های مختلف در بازار فارکس منتشر میشود که بسته به اهمیت و انحراف معیار آنها از پیشبینی های اقتصادی میتواند تاثیر جزئی یا بزرگی را در نرخ ابزار معاملاتی این بازار داشته باشد.
تفسیر اخبار منتشر شده کمک شایانی در درک رفتار جفت ارز ها و تصمیم درست برای انجام معاملات خواهد داشت.
در این مقاله با ارز های اصلی بازار فارکس ، اقتصاد کشور مربوطه ، شاخص های مهم اقتصادی و همچنین نحوه ی تاثیر هر شاخص روی ارز آن کشور را خواهید آموخت.


جهت دریافت مقاله روی دکمه دانلود کلیک کنید

با تشکر از کانال تلگرامی کلیات علم اقتصاد کلان جهت تهیه و تدوین این مقاله ی کاربردی