در این ویدئو شاخص کل هم وزن بورس رو در به صورت تکنیکالی بررسی کردم . و همچنین تابلوبازار امروز و وضعیت صنایع نسبت به هم رو مورد بررسی قرار دادیم . و همچنین وضعیت ورود پول صنایع رو بررسی و بهترین انها را معرفی کرده ام. .حتما نظرتون رو در مورد بازار برام بنویسید .

برنامه زمانبندی محتوای ویدئو به صورت زیر میباشد :

 قیمت اسکناس دلار و یورو 00:26 

تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن بورس 00:51 

بررسی سهمی که بیشترین جابجایی حقوقی به حقیقی را داشته 02:56 

بررسی ورود پول حقیقی به صنایع مختلف 04:44 

بررسی سهمی که بیشتر از بقیه ورود پول داشته 05:17