دو شنبه 3 جولای :

 1. شاخص قیمت مصرف کنندگان در سوئیس ساعت 10:00
  شاخص قیمت مصرف کنندگان میزان تورم را به درستی نشان می دهد. تورم در تغییر قیمت ارز بسیار موثر است به این خاطر که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، بانک ها نرخ بهره را بالا میبرند تا تورم را کنترل کنند.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است
 2. اعلام شاخص قدرت خرید کارخانه ها آمریکا موسسه ISM ساعت 17:30
  یکی از مهمترین شاخص ها برای نشان دادن سلامت اقتصاد یک کشور است. تجارت ها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند. مدیران خرید این کارخانه ها، به سرعت، نگاه مدیران شرکت به آینده اقتصاد کشور را پیاده سازی می کنند.
  اگر مقدار واقعی بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.

سه شنبه 4 جولای :

 1. بیانیه اعلام نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا ساعت 08:00
  یکی از با اهمیت ترین شاخص ها برای افرادی است که میخواهند با سیاست کلی مالی استرالیا آشنا شده و بر مبنای آن سرمایه گذاری کنند.این اعلامیه، شامل میزان نرخ بهره و وضعیت اقتصادی کشور استرالیا که مبنای تصمیم گیری های مالی است،
  در صورت تهاجمی بودن نرخ نسبت به انتظارات ارز قوی می شود
 2. نرخ پول نقد استرالیا ساعت 08:00
  نرخ بهره کوتاه مدت تاثیر زیادی در ارزش گذاری ارز دارد. معامله گران تمام عناصر تاثیر گذار در تغییر این نرخ را مورد بررسی قرار می دهند.
  اگر مقدار واقعی بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.

چهار شنبه 5 جولای :

 1. شاخص نهایی خرید مدیران خرید شرکت های خدماتی چین ساعت 05:15
  یکی از مهمترین شاخص ها برای نشان دادن سلامت اقتصاد یک کشور است. تجارت ها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند. مدیران خرید این کارخانه ها، به سرعت، نگاه مدیران شرکت به آینده اقتصاد کشور را پیاده سازی می کنند.
  اگر مقدار واقعی بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.
 2. جلسه اوپک طی تمام روز
  ملت های حاضر در اوپک 40% از ذخیره نفت جهت را در سطح تولید تشکیل می دهند و کنترل زیادی در بخشه عرضه نفت دارند. وقتی سطح تولید این کشورها تغییر کند در قیمت نفت هم تغییرات زیادی حاصل می شود.
  جلسات اوپک معمولا در وین و با حضور 15 کشوری که بیشترین تولید نفت را دارند تشکیل می شود. آن ها صحبت های زیادی را در بخش انرژی و تولید نفت انجام می دهند. این جلسه کنفرانس خبری ندارد اما مسئولین رسمی با خبرنگاران در ارتباط خستند. بیانیه پس از جلسه منتشر می شود
 3. جلسه کمیته صندوق ذخیره ارزی آمریکا ساعت 21:30
  یک ابزار کلیدی برای ارتباط بین کمیته بانک مرکزی آمریکا و سرمایه گذاران در مورد سیاست های مالی است. نتایج رای گیری روی نرخ بهره، سیاست های مالی که با توجه شرایط اقتصاد گرفته شده است باز گو می شود. در این بیانیه،در مورد آینده ای که با توجه به رای گیری متصور می شوند هم صحبت می شود.
 4. سخنرانی آقای WILLIAMS از فدرال رزرو آمریکا 23:30
  هیئت مرکزی صندوق ذخیره ارزی در جلسات متعدد در کنار یکدیگر به بحث و تبادل نظر در مورد تعیین نرخ بهره می پردازند. سخنرانی بعد از این جلسات اطلاعات خوبی را در مورد تعیین سیاست های آتی مالی صندوق ذخیره ارزی می دهد

پنج شنبه 6 جولای :

 1. تغییر میزان استخدام نیرو در بخش غیر کشاورزی آمریکا ساعت 15:45
  ایجاد شغل یکی از بهترین شاخص های میزان مصرف کالاها در یک کشور است و تصویر خوبی از حال حاضر اقتصاد را ترسیم می کند.
  اگر مقدار واقعی بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.
 2. ادعای بیکاری آمریکا ساعت 16:00
  یکی از شاخص هایی است که پس از وقوع هر اتفاق، تاثیر آن را نشان می دهد. تعداد افراد بیکار در هر جامعه نشان دهنده میزان سلامت یک جامعه است.دلیل آن هم ارتباط مستقیم میزان مصرف کالاها با شرایط میزان افراد مشغول به کار در جامعه است.نرخ بیکاری یکی از مهمترین عوامل تغییر سیاست های مالی یک کشور است.
  اگر تعداد واقعی از تعداد پیشبینی شده کمتر باشد برای ارزش ارز خوب است.
 3. ایجاد موقعیت های شغلی جدید آمریکا ساعت 17:30
  این شاخص بسیار دیر اعلام می شود اما در نوسان قیمت در بازار تاثیر می گذارد به این خاطر که یکی از عوامل میزان فعال بودن وضعیف استخدام محسوب می شود
  اگر مقدار واقعی بیش از مقدار پیش بینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است
 4. اعلام شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی آمریکا موسسه ISM ساعت 17:30
  یکی از مهمترین شاخص ها برای نشان دادن سلامت اقتصاد یک کشور است. تجارت ها به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان می دهند. مدیران خرید این کارخانه ها، به سرعت، نگاه مدیران شرکت به آینده اقتصاد کشور را پیاده سازی می کنند.
  اگر مقدار واقعی بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.

جمعه 7 جولای :

 1. سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلستان آقای بیلی ساعت 11:00
  به عنوان رئیس بانک مرکزی انگلیس که نرخ بهره کوتاه مدت را مشخص میکند، بیش از هر شخص دیگری در انگلیس روی تغییر و نوسان قیمت ارز تاثیر می گذارد.صحبت های ایشان وضعیت حال و آینده اقتصاد آمریکا را مشخص می کند.
  در صورت تهاجمی بودن نرخ نسبت به انتظارات ارز قوی می شود
 2. نرخ بیکاری آمریکا ساعت 16:00
  یکی از شاخص هایی است که پس از وقوع هر اتفاق، تاثیر آن را نشان می دهد. تعداد افراد بیکار در هر جامعه نشان دهنده میزان سلامت یک جامعه است.دلیل آن هم ارتباط مستقیم میزان مصرف کالاها با شرایط میزان افراد مشغول به کار در جامعه است.نرخ بیکاری یکی از مهمترین عوامل تغییر سیاست های مالی یک کشور است.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده کمتر باشد برای ارزش ارز خوب است.
 3. تغییر در میزان استخدام نیروی کار آمریکا ( به غیر کشاورزی) ساعت 16:00
  ایجاد شغل یکی از شاخص های پیشرو برای میزان مصرف شهروندان یک کشور است که خود شاخص مهمی برای نشان دادن سلامت اقتصاد یک کشور است.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد برای ارزش ارز خوب است.
 4. میانگین درآمد ساعتی ماهانه آمریکا ساعت 16:00
  یک شاخص پیشرو برای میزان مصرف افراد جامعه است.وقتی افراد جامعه درآمدشان بیشتر شود میزان مصرف کالا توسط آن ها هم بیشتر می شود
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد برای ارزش ارز خوب است.
 5. نرخ تغییر استخدام کانادا ساعت 16:00
  ایجاد شغل یکی از مهمترین شاخص ها برای میزان مصرف کالا در یک کشور است که خود مهمترین شاخص سلامت اقتصاد کشور است.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد برای ارزش ارز خوب است.
 6. نرخ بیکاری کانادا ساعت 16:00
  یکی از شاخص هایی است که پس از وقوع هر اتفاق، تاثیر آن را نشان می دهد. تعداد افراد بیکار در هر جامعه نشان دهنده میزان سلامت یک جامعه است.دلیل آن هم ارتباط مستقیم میزان مصرف کالاها با شرایط میزان افراد مشغول به کار در جامعه است.نرخ بیکاری یکی از مهمترین عوامل تغییر سیاست های مالی یک کشور است.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده کمتر باشد برای ارزش ارز خوب است.