مدیر عملیات بازار فرابورس اطلاعیه روز گذشته فرابورس در خصوص تغییر در زمان‌بندی جلسات معاملاتی بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از دوشنبه مورخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ را مد نظر قرار داد و اظهار داشت: علت اخذ این تصمیم افزایش خدمات و دسترس پذیری بازار برای سهامداران و سرمایه‌گذاران بوده تا در بازه زمانی بیشتری بتوانند سفارشات خود را در سامانه ثبت کرده و نسبت به انجام معامله اقدام کنند. از طریق افزایش زمان معاملات صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری غیرمستقیم که بواسطه این صندوق ها صورت می پذیرد، در دسترسی بیشتری قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه زمان معاملاتی در بازار سرمایه ایران به نسبت سایر کشورها، زمان محدودتری دارد، اذعان داشت: در بورس‌های دنیا، زمان معامله بیشتر است و بازارهای گوناگون دارای زمان های معاملاتی مختلفی هستند و طبیعی است هر چه زمان معاملات بیشتر باشد، امکان برآورده کردن نیازمندی های سرمایه‌گذاران نیز بیشتر و احتمال بروز هیجانات کمتر می شود. در نتیجه فرابورس ایران با اخذ چنین تصمیمی درصدد است زمان دسترسی به بازار را افرایش دهد.

مدیر عملیات بازار فرابورس تاکید کرد: تغییر زمان معاملات تنها در بازار ابزارهای نوین مالی شامل ETF ها،اوراق تسهیلات مسکن و اوراق با درآمد ثابت می‌شود و در خصوص سهم و حق تقدم اعمال نمی شود.

لازم به ذکر است پیرو صورتجلسه سیصد و یازدهمین جلسه هیات مدیره شرکت فرابورس ایران و به استناد تبصره ماده سه و ماده چهار «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار د رفرابورس»، زمان بندی جلسات معاملاتی بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰ به شرح زیر تغییر خواهد کرد:

پیش گشایش: ۸:۴۵ الی ۹:۰۰
مرحله گشایش: ۹:۰۰
مرحله حرج پیوسته: ۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰