بررسی گزارش های سه ماهه صنایع، گویای چرایی روند خوب بازار است. به عنوان مثال صنایع خودرویی، بانکی و پتروشیمی ها گزارش های خوبی ارائه دادند و از سود و فروش مطلوبی برخوردار بودند.

حامد ستاک با اشاره به روند صعودی و مثبت بورس در هفته های اخیر به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: میزان حجم معاملات نشان از قوی بودن بازار سرمایه دارد و چنانچه بتوانیم این حجم از معاملات را تحلیل و موشکافی کنیم، متوجه خواهیم شد چه افرادی و با چه هدفی به بازار وارد شده اند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اگر خریدها حمایتی باشند، به بیانی دیگر، توسط زور و اجبار نهادهایی انجام پذیرفته باشند، بازار جذابیت نخواهد داشت. اما اگر این حجم از معاملات توسط افراد حقیقی و با هدف کسب سود اتفاق بیفتد، تحلیل‌ها به ما نشان خواهد داد که خریدها توسط افرادی با توانایی مالی بزرگ تر انجام شده است.

برای آموزش پرایس اکشن حرفه ای کلیک کن.

وی از نشانه های تغییر روند بازار سرمایه خبر داد و گفت: خوشبختانه تغییر روندها مثبت ارزیابی می شود، زیرا حجم معاملات و تعداد خریدار و فروشنده ها افزایش یافته است.

ستاک در ادامه اظهار داشت: حجم بالای معاملات بعد از افت شدید بازار که از مرداد سال گذشته شروع شد گویای این نکته است که منطق و عقلانیت جایگزین خرید و فروش های هیجانی شده است. معاملات با صرف زمان و تخصص بیشتری صورت می گیرد بنابراین ضریب اشتباه در بازار کمتر می شود.

این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد که در صورت نداشتن وقت و دانش کافی حتماً به صورت غیر مستقیم وارد بازار سرمایه شوند.

ستاک عنوان کرد: با توجه به وجود صنایع مختلف در بازار و حضور نماینده ای از آن صنایع در بورس، افراد با توجه به حرفه و تخصصی خاص خود می توانند شرکت های مربوط به تخصص خود را در بازار یافته و با کمک دانشی که در این زمینه دارند، شرکت های فعال در بازار را مورد ارزش گذاری و ارزیابی خود قرار دهند.

وی اظهار امیدواری کرد: چنانچه افراد با شیوه فوق وارد بازار سرمایه شوند در آینده ای نزدیک دانش خود را گسترش داده و دچار ضرر و زیان نخواهند شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به گزارش های سه ماهه بازار و اینکه گزارش ها فراتر از انتظارات فعالان بوده است، بیان داشت: خوشبختانه با بررسی گزارش های سه ماهه، شاهد روند خوب بازار هستیم به طوریکه صنایع خودرویی، بانکی و پتروشیمی ها گزارش های خوبی را ارائه داده و سودها و فروش های خوبی داشته اند.