در این ویدئو با استفاده از سایت اسان بورس 

استراتژی اندیکاتور RSI را طراحی کرده ام و این استراتژی را در چند سال اخیر اجرا کرده و موارد زیر را مورد بررسی قرار داده ام :

1 ) شرایط سود دهی 

2) موقعیت های ورود استراتژی 

3) موقعیت های خروج استراتژی 

4) مدیریت سرمایه 

5) درصد ریسک سرمایه گذاری 

6) درصد سود سرمایه گذاری

و.....