در این اخبار خواهید شنید :

 ۱) وضعیت شاخص کل بورس

 ۲) وضعیت گروه های صنایع مختلف

 ۳) بیشترین خروج پول حقیقی

 ۴) بیشترین ورود پول حقیقی

 ۵) بیشترین ارزش معاملات

 ۶ ) اخبار مهم بورسی

 ۷) نرخ دلار و یورو