تو این ویدئو یاد میگیرید که چجوری بهترین سهم های حجم مشکوک رو انتخاب کنید و بعد اونا رو تحلیل کنید و متوجه بشید که اتفاق رانتی ای افتاده یا نه .... 
با این تحلیل ها میتونید بدون داشتن هیچ خبر رانتی ای اونا رو پیدا کنید و سوار بر موجشون بشید . 
پس ویدئو رو تا اخر ببین و نظرتو برام بنویس
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
سایت ما: www.karpiraa.com
اینستاگرام شرکت: https://www.instagram.com/karpira.co