با توجه به کانال ترسیم شده در تایم فریم 30 دقیقه و شکست فیک از سقف کانال منتظر تریگر برای ورود به معامله Sell هستیم

برای تریگر ورود میتوانیم خط روند صعودی در تایم فریم 5 دقیقه را رسم کرده و با شکست خط روند به سمت پایین وارد معامله Sell شویم

توجه داشته باشید تحلیل انجام شده نظر شخصی کارشناسان شرکت کارپیرا بوده و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش نمیباشد.

پس برای ورود به معامله حتما طبق تحلیل خودتان وارد شوید.