یورو به ین ژاپن

تحلیل یورو ین ژاپن در تایم 4 ساعته

/post-88

در این تحلیل جفت ارز EURJPY را در تایم H4 و 30M بررسی کردیم و با شکست سقف کانال شکسته شده در تایم 4 ساعته و همچنین رویت ریتست و کندل تایید وارد معامله BUY شدیم