به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی معاملات بازار سهام در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته با ۲۲.۸۴ درصد کاهش، از ۳۲۹ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال به ۲۵۴ هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۵۲ میلیارد و ۱۱۴ میلیون سهم در هفته گذشته به ۴۵ میلیارد و ۴۵۸ میلیون سهم رسید که کاهش ۱۲.۷۷درصدی را نشان می‌دهد.

وضعیت صعود و نزول بازارها

در هفته یادشده، تمامی بازارها نسبت به هفته گذشته وضعیت متفاوتی داشتند و تنها ارزش معاملات و حجم معاملات بازار مشتقه نسبت به هفته گذشته، روند افزایشی داشته است.

بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۱۴.۳۹ درصدی را در هفته جاری نسبت به هفته گذشته خود تجربه کرد و از ۱۱۳ هزار و ۸۴ میلیارد ریال به ۹۶ هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که هفته منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۹ میلیارد و ۴۹۵ میلیون سهم بود به ۱۷ هزار و ۴۷۳ میلیارد سهم در هفته گذشته رسید و کاهش ۱۰.۳۷ درصدی را به ثبت رساند.

روند حرکت بازار دوم سهام همانند بازار اول سهام کاهشی بود. به طوری‌که ارزش معاملات این بازار در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت نسبت به هفته گذشته خود، ۲۲.۹۸ درصد کاهش یافت و از ۱۰۸ هزار و ۱۰۸ میلیارد ریال به ۸۳ هزار و ۲۶۴ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با ۱۷.۵۵ درصد کاهش، از ۲۶ میلیارد و ۶۳۰ میلیون سهم به ۲۱ میلیارد و ۹۵۸ میلیون سهم رسید.

ارزش معاملات بازار بدهی با افت ۷۳.۳۵ درصدی از ۲۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۵ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت ماه رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۲۴.۵۸ میلیون برگه به ۶.۱۶ میلیون برگه رسید که افت ۷۴.۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.

ارزش معاملات در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۳۹۵ میلیارد ریال بود در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت به ۵۸۴ میلیارد ریال رسید و رشد ۴۷.۸۴ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با افزایش ۷۷.۱۷ درصد، از ۷۹۱.۹۶میلیون قرارداد در هفته قبل به یک میلیارد و ۴۰۲.۸۹ میلیون قرارداد در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت ماه رسید.

ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت در مقایسه با هفته پیش، روندی کاهشی داشتند و ارزش معاملات این بازار از ۸۵ هزار و ۶۹۵ میلیارد ریال در هفته قبل به ۶۷ هزار و ۶۱۸ میلیارد ریال در هفته یادشده رسید و کاهش ۲۱.۰۹ را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با کاهش ۱۰.۷۱ درصدی در این هفته نسبت به هفته قبل از ۵ میلیارد و ۱۷۲ میلیون یونیت به ۴ میلیارد و ۶۱۸ میلیون یونیت رسید.

شاخص هم‌وزن ۲.۵۴ درصد افزایش یافت

بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت نسبت به هفته گذشته خود رشد ۰.۶۱ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۵۱۲ هزار واحد به یک میلیون و ۵۲۱ هزار واحد افزایش یافت که رشد ۹ هزار و ۲۰۴ واحدی را نشان می دهد.

همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت ماه نسبت به هفته قبل افزایش داشت و با ۲.۵۴ درصد افزایش از ۴۰۱ هزار و ۴۳۱ واحد به ۴۱۱ هزار و ۶۳۷ واحد رسید و ۲ هزار و ۵۴ واحد افزایش یافت.