دو شنبه 3 جولای :

 1. سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس آقای بیلی ساعت18:30
  به عنوان رئیس بانک مرکزی انگلیس که نرخ بهره کوتاه مدت را مشخص میکند، بیش از هر شخص دیگری در انگلیس روی تغییر و نوسان قیمت ارز تاثیر می گذارد.صحبت های ایشان وضعیت حال و آینده اقتصاد آمریکا را مشخص می کند.
  در صورت تهاجمی بودن نرخ نسبت به انتظارات ارز قوی می شود

سه شنبه 4 جولای :

 1. تغییر ادعای بیکاری انگلیس ساعت 09:30
  شاخصی است که با تاخیر میزان افراد بیکار را نشان می دهد.میزان افراد بیکار یک شاخص کامل برای نشان دادن فعالیت های اقتصادی یک کشور است. هر چه اشتغال زایی پر فروغ باشد، میزان هزینه کردن افراد بیشتر می شود و چرخه اقتصاد پرثمر تر خواهد بود
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیش بینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است
 2. احساسات نسبت به آینده اقتصاد آلمان ساعت 12:30
  یک شاخص پیشرو در نشان دادن سلامت اقتصاد یک کشور است. سرمایه گذاران و تحلیل گران ماهیت بازار مخصوص خود را با شم بالا درک میکنند. تغییر در رویه کاری این افراد یک اتفاق بزرگ را رقم می زند.
  اگر مقدار واقعی بیش از مقدار پیش بینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.

چهار شنبه 5 جولای :

 1. بیانیه اعلام نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیوزلند ساعت 05:00
  این بیانیه برای حفظ رابطه سازنده میان صندوق ذخیره ارزی و سرمایه گذاران مفید است. نتایج تصمیم گیری هیئت مرکزی در مورد نرخ بهره اعلام می شود. در عین حال، شرایط اقتصادی آینده نیوزلند مورد بحث قرار می گیرد.
  در صورت تهاجمی بودن نرخ نسبت به انتظارات ارز قوی می شود
 2. نرخ رسمی پول نقد نیوزلند ساعت 05:30
  نرخ بهره کوتاه مدت تاثیر زیادی در ارزش گذاری ارز دارد. معامله گران تمام عناصر تاثیر گذار در تغییر این نرخ را مورد بررسی قرار می دهند.
  اگر مقدار واقعی بیشتر از مقدار پیشبینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.
 3. سخنرانی فرماندار لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا ساعت 06:40
  به عنوان رئیس بانک مرکزی استرالیا که نرخ بهره کوتاه مدت را مشخص می کند، بیش از هر شخص دیگری در استرالیا روی تغییر و نوسان قیمت ارز تاثیر می گذارد.صحبت های ایشان وضعیت حال و آینده اقتصاد استرالیا را مشخص می کند.
  در صورت تهاجمی بودن نرخ نسبت به انتظارات ارز قوی می شود
 4. جواب آزمون میزان استرس بانک ها انگلیس ساعت 09:30
  این آزمون از 25 بانک در انگلیس گرفته شده است تا بدانند که آیا این بانک ها نیاز به سرمایه گذاری دارند یا خیر. آیا سود پرداختی این بانک ها کافی است یا خیر.آیا توان باز خرید سهام خود را دارند یا خیر
 5. سخنرانی رئیس بانک مرکزی انگلیس آقای بیلی ساعت 11:30
  به عنوان رئیس بانک مرکزی انگلیس که نرخ بهره کوتاه مدت را مشخص میکند، بیش از هر شخص دیگری در انگلیس روی تغییر و نوسان قیمت ارز تاثیر می گذارد.صحبت های ایشان وضعیت حال و آینده اقتصاد آمریکا را مشخص می کند.
  در صورت تهاجمی بودن نرخ نسبت به انتظارات ارز قوی می شود
 6. شاخص سالیانه قیمت مصرف کنندگان آمریگا ساعت 16:00
  شاخص قیمت مصرف کنندگان میزان تورم را به درستی نشان می دهد. تورم در تغییر قیمت ارز بسیار موثر است به این خاطر که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، بانک ها نرخ بهره را بالا میبرند تا تورم را کنترل کنند.
 7. شاخص سالیانه قیمت مصرف کنندگان آمریکا ساعت 16:00
  شاخص قیمت مصرف کنندگان میزان تورم را به درستی نشان می دهد. تورم در تغییر قیمت ارز بسیار موثر است به این خاطر که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، بانک ها نرخ بهره را بالا میبرند تا تورم را کنترل کنند.
 8. هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کنندگان آمریکا ساعت 16:00
  قیمت مصرفی یکی از شاخص های سنجش میزان تورم است.تورم در ارزش گذاری ارز بسیار مهم است چرا که افزایش قیمت کالا باعث می شود بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره را بالاتر ببرد.
 9. گزارش قوانین بانک مرکزی کانادا طی تمام روز
  این خبر دید خوبی نسبت به نگاه بانک مرکزی به تورم دارد. عامل کلیدی ای که می تواند قوانین مالی را دچار تغییر کرده و نرخ بهره را جابجا کند.
 10. اعلامیه نرخ بهره کانادا ساعت 17:30
  این شاخص ابزار اولیه برای ارتباط بین بانک مرکزی و سرمایه گذاران است. معمولا در این بیانیه نتیجه حاصل از جلسه اعلام می شود. این نتایج شامل نرخ بهره و شرایط اقتصادی کشور که باعث تصمیم منتهی به انتخاب نرخ بهره است می شود.در انتها شرایط و آینده اقتصادی با توجه تصمیم های گرفته شده مورد بحث قرار می گیرد.
  در صورت تهاجمی بودن نرخ نسبت به انتظارات ارز قوی می شود
 11. نرخ شبانه کانادا ساعت 17:30
  نرخ بهره کوتاه مدت، تاثیر گذارترین شاخص در نوسان ارز است. معامله گران شاخص های دیگر را زیر ذره بین قرار می دهند تا به سرنخی در مورد نرخ ارز برسند.
 12. کنفرانس خبری بانک مرکزی کانادا طی تمام روز
  این شاخص ابزار اولیه برای ارتباط بین بانک مرکزی و سرمایه گذاران است. معمولا در این بیانیه نتیجه حاصل از جلسه اعلام می شود. این نتایج شامل نرخ بهره و شرایط اقتصادی کشور که باعث تصمیم منتهی به انتخاب نرخ بهره است می شود. شرایط و آینده اقتصادی با توجه تصمیم های گرفته شده مورد بحث قرار می گیرد

پنج شنبه 6 جولای :

 1. رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس ساعت 09:30
  بزرگترین شاخص در اقتصاد هر کشور است که میزان فعالیت و پویایی اقتصاد را نشان می دهد.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیش بینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است.
 2. شاخص قیمت تولید کنندگان آمریکا ساعت 16:00
  یکی از شاخص هایی است که تورم را زودتر مشخص می کند. اگر تولید کنندگان با قیمت بالاتر کالا را تولید کنند، قیمت برای مصرف کنندگان هم بالا می روند.
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است
 3. شاخص اصلی قیمت تولید کنندگان آمریکا ساعت 16:00
  اگر مقدار واقعی از مقدار پیشبینی شده بیشتر باشد، برای ارزش ارز خوب است
 4. ادعای بیکاری آمریکا ساعت 16:00
  یکی از شاخص هایی است که پس از وقوع هر اتفاق، تاثیر آن را نشان می دهد. تعداد افراد بیکار در هر جامعه نشان دهنده میزان سلامت یک جامعه است.دلیل آن هم ارتباط مستقیم میزان مصرف کالاها با شرایط میزان افراد مشغول به کار در جامعه است.نرخ بیکاری یکی از مهمترین عوامل تغییر سیاست های مالی یک کشور است.
  اگر تعداد واقعی از تعداد پیشبینی شده کمتر باشد برای ارزش ارز خوب است.

جمعه 7 جولای :

 1. تعطیلی بانک های نیوزلند و فرانسه
 2. سخنرانی آقای Waller از فدرال رزرو آمریکا ساعت 02:15
  هیئت مرکزی صندوق ذخیره ارزی در جلسات متعدد در کنار یکدیگر به بحث و تبادل نظر در مورد تعیین نرخ بهره می پردازند. سخنرانی بعد از این جلسات اطلاعات خوبی را در مورد تعیین سیاست های آتی مالی صندوق ذخیره ارزی می دهد
  اگر سخنرانی مثبت و تهاجمی باشد برای ارزش ارز خوب است
 3. احساسات مصرف کنندگان آمریکا ساعت 17:30
  اطمینان مالی مصرف کنندگان یک شاخص پیشرو در هزینه کردن این افراد است که خود به وضوح وضعیت فعالیت های اقتصادی یک کشور را می تواند به تصویر بکشد.
  اگر مقدار واقعی بیش از مقدار پیش بینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.
 4. انتظارات مصرف کنندگان نسبت به تورم آمریکا ساعت 17:30
  انتظارات نسبت به تورم می تواند یک تمثالی از تورم واقعی در کشور باشد. وقتی کارمندان فکر کنند که در 12 ماه آینده قیمت ها بالا می رود سعی می کنند به کارفرمایان فشار وارد کنند تا حقوق شان بالاتر برود
  اگر مقدار واقعی بیش از مقدار پیش بینی شده باشد، برای ارزش ارز خوب است.