آموزش تحلیل بازار بورس

تحلیل و بررسی فیلترهای مهم روز 13 شهریور

/post-73

در این ویدئو 6 سهم از 6 فیلتر مهم رو تحلیل و بررسی کردم . فیلتر ها : 1)سهم هایی که بیشترین نوسان مثبت روز را داشته اند 2) سهم هایی که بیشترین نوسان منفی روز را داشته اند 3) سهم هایی که بیشترین افت هفت روزه اخیر را داشته اند 4) سهم های که بیشترین رشد هفت روزه اخیر را داشته اند 5) سهم هایی که بیشترین رشد 30 روز اخیر را داشته اند6) سهم هایی که بیشترین افت 30 روز اخیر را داشته اند .و اما سهم های انتخابی : 1) فپنتا 2) رافزا  3) حپترو  4) شبندر  5) وسدید  6)فرابورس


نکات مهم معامله با حجم مشکوک

/post-70

تو این ویدئو یاد میگیرید که چجوری بهترین سهم های حجم مشکوک رو انتخاب کنید و بعد اونا رو تحلیل کنید و متوجه بشید که اتفاق رانتی ای افتاده یا نه .... با این تحلیل ها میتونید بدون داشتن هیچ خبر رانتی ای اونا رو پیدا کنید و سوار بر موجشون بشید .